Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hálaadás a koronavírus ellen

Hálaadás a koronavírus ellen

 

Minap ismét kérdéssekkel keresett meg az élő Isten. Azt kérdezte: Ha hívő vagy, akkor miért nem úgy viselkedsz? Ha hívő vagy, akkor miért nem úgy beszélsz, és miért hallgatsz?

A hallgatásra nem volt nehéz rájönni, mit jelent, hiszen ezt vállaltam, a szólással kapcsolatban viszont az a gondolatom támadt, hogy nem beszélek csúnyán, nem átkozódok stb-stb, de Isten elém helyezte, azt, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ami mind a beszédben, mind a viselkedésben érvényes. Megmutatta a megátkozott fügefa példáját és bíztatott bennünket, ha azt mondjátok ennek a hegynek: Ugorj a tengerbe, és szívetekben nem kételkedtek meglesz néktek. A hit beszédére tanított, de felmerült bennem a kérdés: hogyan tudjam a szívemnek a kételkedését megszüntetni? Mert meg kell vallanom, hogy vannak bennem kételyek. Erre feleletképpen Isten elvezetett a 100. zsoltárhoz „Mennyetek be a kapuin hálaadással!”

Mivel én nem tudok csodákat tenni, ezért ha csodára, vagy bármi másra van szükségem, ami nincs a hatalmamba, akkor Isten elé kell járulnom, azt pedig csak a kapun keresztül tehetem meg. És ha történetesen a hálaadás az érvényes belépő, akkor a hálaadás az egyetlen olyan dolog is, ami alapja a hit beszédének.

Úgy gondoltam, hogy ki próbálom. Hideg éjszakák voltak és a házunk bejáratánál van két sárgabarack fa. Előkészítettem a füstülőt, ha lehűlne annyira a levegő, akkor meggyújtom a füstülőt. Közben eszembe jutott a hit beszéde és a hálaadás, és minden reggel kilépve az ajtón azt mondtam: Hálát adok Uram, hogy az idén is ehetek ezen fáknak gyümölcséből. Képzeljétek el a környéken csak nekem van sárgabarackom.

Házastársi kapcsolatban is kipróbáltam a hálaadást. Volt olyan dolog az életünkben, amit huszonhét év alatt nem tudtam megoldani, és a hit beszédével nyilvánvaló módon elindult egy pozitív folyamat.

Anyagi dolgaimban is használom és működik. Ezidáig a szükségben működött, hiszen azt imádkoztam Uram látod a szükséget, töltsd be a te kegyelmed szerint. Rá kellett döbbenem a gyarapodásomnak a kulcsa is a hit beszéde által működik. Megszűnt a munkám és hálát adtam Istennek azért a lehetőségért, hogy a kevés nyugdíjamat ki tudtam egészíteni, pár napja ismét hívtak dolgozni és még többet is keresek és más vonalon is elindult az áldás a körülmények ellenére, dicsőség Istenek.

Van egy nagy titkom, figyelem a szívemet, hiszen a hit a szívben dől el. Néha örülök, hogy Isten a szíveket vizsgálja. Tanultam Dávid királytól, mikor azt mondta „Áldjad én lelkem az Urat, áldjad én lelkem az Urat és ne feledkezzél meg minden jó cselekedetéről”. Ha pedig az élő Isten cselekedeteit számba veszem, akkor látom hatalmasságát, jóságát, szeretetét, változhatatlanságát, az ember megtartásának tervét, igazságosságát. Minden szava és minden tette hitben és bizalomban egyaránt megerősít. Csak a hitbéli meggyőződés, ami a kételkedést csökkenteni tudja. A hitbéli növekedést az Isten-ismeret, a hithősök élettörténete, a gyülekezeti közösség, és az igehirdetés biztosítja.

Nagyon örültem a hitbéli fejlődésnek és hálás vagyok Istennek, hogy adott egy olyan szemüveget, amellyel jobban és hatékonyabban látom a menny dolgait. Amikor viszont kinéztem a világba és láttam a koronavírus pusztítását az emberek félelmét, kétségbeesését, azonnal világi módon kezdtem el gondolkozni. Megállapítottam, hogy az ördög nagyra tátotta a száját és az egész világ retteg. Isten Szelleme pedig az elmémbe helyezte: A Hálaadásról megfeledkeztél? Emlékezz! „Nagyobb az aki benned van mint aki a világban van” És valóban. Kérdezem magamtól is: Aki szavával teremtette a mennyet és Földet, minden rajta- és benne valót, aki harmóniát teremtett minden mikró- és makro dologban, aki a szaporodást, a fejlődést, a kommunikációt egy sejten belül megalkotta, és mindent, de mindent megalkotott, amire az embernek szükség van lehet, hogy akkor ez a hatalmas szerető Isten pont a koronavírussal ne tudna, vagy ne akarna elbánni? Vegyük észre, hogy a mi térfelünkön pattog a labda! Szabad döntési jogot adott a változhatatlan Isten. Ebből az következik, hogy semmilyen módon nem vonja vissza. Akkor Isten hogyan cselekszik az életünkben? Vagy hogyan segíthet? Nagyon figyeljetek annyira egyszerű. Maga Jézus tanított bennünket, mikor imádkozni tanított (legyen meg a TE akaratod) érted? Amig mi akarjuk megmondani hogyan és miként kellene és miért addig Isten vár, ugyanis nem hatalmaztad fel, ismétlem, Isten várja, hogy segíthessen. De a szabad döntési jogod megakadályozza ebben. Azért mondja: mint a mennyben, mert a mennyben az Ő hatalmában van minden és minden tökéletes. Mindent tudó, mindenható, SZERETŐ és nyilvánvaló célja, hogy megmentsen.

A hálaadás az Újszövetségben nem szűnt meg, csak Jézus Krisztus által történik, hiszen Jézus mondja: „Én vagyok az igazság, az élet, csak Én általam lehet menni az Atyához”. Azért, hogy ráérezzünk az ízére, tehát: Mennyei Atyám Jézus nevében hálaadással megyek hozzád, hogy letegyem az akaratomat és hit által elvegyem mindazt, amit Jézus Krisztusban odaADTÁL nekem. Hittel megragadom azt a hatalmat, amelyet a megváltó Istenem ígért a Szentszellem kiáradása által.

Mert vesztek erőt mikor eljön ama vigasztaló és elvezet minden igazságra és eszetekben juttatja mindazokat, mit én mondtam néktek. Azt is mondta, aki nem az ajtón megy be az tolvaj, aki pedig az ajtón megy be annak hálaadással kell mindenkor közeledni Istenhez. Nem kell meg szerezned, már a tiéd, csak birtokba kell, hogy vegyed, mert mindent megkaptunk Jézus Krisztusban. Mit akarsz tenni? Mikor a tökéletes szent Isten azt mondja „Enyém az akarás és a cselekvés jó kedvemből” vagy nem tartod elégségesnek Krisztus áldozatát, amit az Atya Isten tökéletesnek és elégségesnek ítélt? Maga Jézus is kijelentette, hogy a megváltás el van végezve, azaz „ELVÉGESZTETETT”. Két fő oka van, amiért hálaadással kell Isten elé járulnunk. Az egyik a teremtés, a másik pedig a megváltás. Ez a két cselekedet mindent magába foglal, tehát mindenért hálát lehet és kell adnunk. Merem hinni, több mint húsz éve Isten Szelleme így vezetett be a hálaadásba. Hálát adok Istenem az életért, a kegyelemért, a megtartásért, a szabadításért, a gyógyításért, a vigasztalásért, a tegnapért, a mai napért, és a holnap reménységéért. Most döbbentem rá a hálaadásnak a mindenben való használatával nem éltem, hiszen maga Isten mondja, hálaadással tárjátok fel kéréseteket. Isten képes és akar is adni, ez nem kérdés. Azt is számba kell venni, hogy hiába sírunk, vagy őszintén könyörgünk. Isten hit által, kegyelemből akarja adni, és csak kizárólag a hit nyitja meg az ellátás csapját. Hit pedig a nem látott dolgokról való meggyőződés és a reménylett dolgok valósága. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. A hit esszenciája pedig az, hogy nemcsak Isten létezését kell hinned, hanem, hogy megjutalmazza az Őt keresőket. Ha keresed, ami nem egy röpke pillanat, hanem folyamatos őszinte keresés, akkor a jutalom nem marad el. Indulj el a hit megvallással és ne a te cselekedetedre nézz, hanem, hogy Jézus mit tett érted. Tudd, Isten mindent odaadott Jézus Krisztusban. Az Ő áldozata által tette lehetővé a megtérést, a gyógyulást, a szabadulást, a gyarapodást, a vigasztalást és minden kegyelmi ajándék Jézusban van biztosítva számunkra. Isten semmit sem akadályoz meg, feltétele is csak annyi, hogy kérd és hidd, hogy Jézusban már megkaptad, ismétlem: MÁR MEGKAPTAD.

Nagyon nehéz az anyagi világban élve az ingyen kegyelmet megérteni, hiszen e világban mindennek ára van, mindenért meg kell dolgozni, vagy ki kell érdemelni, vagy harcolni, vagy más úton módon megszerezni. A kegyelem is csak nekünk van ingyen, hiszen a megváltó Istenünk az életével fizetett, kínhalált halt a mi bűneinkért. Ennek csak egy oka van: az Isteni szeretet.

A hit, a kegyelem, és a hálaadás, minden esetben szükséges az Istennel való élő kapcsolathoz. A hit, ami elindítja és generálja a kegyelmet, a kegyelem viszont az Isten része a hálaadás pedig az egésznek az elkezdője és bevégzője. Hiszen hálaadással kezdjük el a kérést, a hit beszédével megragadjuk, a kegyelem kiárad és hálaadással köszönjük meg. Több emberért imádkoztam és Isten meggyógyította őket, de egy idő után többeknek visszajött a problémájuk. Kerestem magamban a hibát és kérdeztem Istent, hogy mit és hogyan rontottam el. Isten azt jelentette ki kegyelemből, hogy az emberek szívében nincsen hálaadás, ami valóigaz, hiszen egy kivételével nekem köszönték meg, holott Isten kente fel Jézus nevét hatalommal és én eszköz vagyok Isten kezében. Szent Szellem az Isten cselekvő ereje pedig kiárad és elvégzi a szükséges dolgokat, ezért Istené a dicsőség most és mindörökre. Ámen. A hálaadással meg lehet őrizni és növelni lehet a kiáradt kegyelmet.

Nagyon régóta kérem Istent, hogy mi módon lehetne, hogy Isten dicsősége ne csorbuljon és Isten megint a hálaadást tette elém. (hálát adok Istenem ezért az emberért, hálát adok, hogy használod a te dicsőségedre).

Manapság mennyire nagy a félelem. Van a táplálkozással kapcsolatosan is, hiszen adalékok sokasága károkat és betegségeket okozhatnak, Isten pedig azt mondja hálaadással egyétek. Gondoljátok Isten nem tudta ebben a korban milyen veszélyek vannak és a tökéletes védelem érdekében nem adott volna olyan rendelést, mint a Zsidóknak a( kóser étkezést)? Ehelyett azt mondja: hálaadással egyétek, a hálaadás itt nem védelmet jelent é?

Így vezetett Isten el a koronavírus elleni küzdelemhez, elmondta neki nem nagyobb a korona vírus az élelmiszerek adalékok okozta betegségeknél, Ő a mindenség alkotója, megtartója. Minden a Földön az ember hatalmába van adva, de az ember szabadakaratával annak adja a hatalmat, akinek akarja. Ha azt mondja: Istenem legyen meg a te akaratod mint a mennyben – és figyelünk Isten rendelésére és segítségül hívjuk az Úr nevét bízva az Ő hatalmasságába, jóságába, szeretetébe, hűségébe, irgalmába és változhatatlanságába – akkor minden Isteni védelem rendelkezésünkre áll. Viszont, ha mindenféle bűn beszédével és cselekedetével hatalmat és erőt adunk a gonosznak, akkor hatalmat nyer mindenféle betegségek, nyomorúságok, szegénységek okozására és az ember pusztításához is.  Ne legyen senkinek illúziója: az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Emlékeztek mi adunk neki hatalmat a mi Istentelenségünkkel.

Azt is észre kell venni, hogy a közelmúltban egyre inkább specifikusak a járványok. Úgy tűnik, mintha emberek megterveznék, közben pedig az ördög a mi bűnünket fogva Isten elé járul és vádol minket. Ha a vád megáll, és Isten nem tud a keresztre mutatni, akkor Isten igazságossága okán ki kell, hogy adja az embert. Nyilvánvaló módon látszik, hogy a bűn és az Istentelenség arányában növekednek a különböző betegségek, járványok. Lásd, a régi idők nagy járványait, hogy az akkori tudomány és a rendelkezésre álló eszközök ellenére is viszonylag hamar megtalálták az ellenszert, most a hipermodern felszereltségű kutatóintézetekben számtalan kiváló kutató még nem tudnak eredményt felmutatni. Ennek csak egy oka van, az istentelenség és a bűn globális méreteket ölt, hosszabb lefolyásúak a járványok és a betegségek.

Az egy dolog, hogy a világ nem veszi komolyan Isten védelmi intézkedéseit, de a keresztények nem, hogy alkalmaznák, de nem is ismerik azokat, ez okból tévelyegnek.

Próbáld ki. Hálaadással járulj Isten elé, Jézus nevében hálaadással tárd fel kérésedet és a kiáradt kegyelemért pedig mindenkor adjál hálát. Higgyed, hogy megkaptad és ennek úgy adjál hangot, hogy már a tiéd.

Hálát adok istenem, hogy a te sebeidben meggyógyultam, hálát adok, hogy a koronavírus és semmi más vírus vagy betegség nem közelít hozzám, vagy szeretteimhez. A hálaadás fegyverével ellene megyek minden bajnak, és betegségnek és elhiszem és elfogadom a teljes védelmet, vagy gyógyulást. A körülmények ellenére megvallom és hitben megállok.

Mikor megtértünk, akkor felkenettünk hatalommal, menyei hatalommal, és Jézus Krisztus nevében gyakorolhatjuk hálaadással.

Ezen írást Isten helyezte a szívemre. Általam ki lett próbálva. Működik. Nem állítom, hogy ez a tuti, vagy az egyetlen módja a kegyelmi ajándékok elvételének, de Isten mindenkinek hajlandó kijelenteni, hiszen Isten nem személyválogató, és minden esetben hajlandó az adott egyén szintjére lemenni. Emlékszem, amikor megtértem másnap átadtam a testemet azzal a ki jelentéssel Istennek, hogy most már a testem, a Te templomod. Ha jónak látod, akkor építsd fel. És meggyógyultam hét fajta betegségből, pedig egy napos keresztény voltam. Nem volt nagy hitem, vagy kenetem. Csak utolsó esélyem, melyet megragadtam.

Szeretett atyámfiai ne féljetek bármilyen vírus, vagy baj fenyegeti is a világot, mert a megváltó Istenünk mindenért kifizette az árat, és minden körülmények ellenére megtart és megszabadít. Te pedig hit által ragadd meg, szorítsd magadhoz és el ne engedd!

Közel az Ur. Ámen

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.