Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádat

Nem egyszerű ezen témáról indulatok nélkül írni hiszen bármerre járok állandóan szembesülök vele, imádom a férjem, imádom a feleségemet a gyermekem az unokámat de a kutyát a macskát de még a főzeléket is megannyi mást is imádok: imádom, imádom szajkózzák. Azt sejtik, hogy az imádat az valami különleges és kivételes viszonyulási forma, és a világban nyakra főre használják is. Nem probléma hiszen őnékik nincsen ismeretük az Isten tiszteletről, hanem az egyházban sem tudják az imádat az a Élő Isten leg őszintébb és leg mélyebb tisztelete. De nem ismerik vagy nem akarják ismerni az Isten által rendelt imádatot. Mielőtt bárki vádolva érezné magát, közlöm több mit húsz éves keresztény létemre én is szajkóztam Istennek, hogy imádlak teljesen őszintén gondoltam. Isten mivel a szíveket vizsgálja álomban el ragadott a menybe és körülbelül egy negyvenszer kétszáz méteres terembe találtam magam  és a terem televolt fiatal emberekkel körül néztem és azt mondtam ha ilyen szépen össze jöttünk akkor agyunk dicsőséget az Istennek és hajtsuk meg a fejünket az Örökkévaló előtt , erre a bal sarokban vagy tíz fiatal ember letérdelt. Én pedig mondtam ne bohóckodjatok agyunk dicsőséget egységesen akkor pedig mindenki térdre borult én pedig üvöltve kiabáltam Uram ilyen kicsi az én hitem és térdre zuhantam .A nagyobbik lányom rá tette a jobb kezét a jobb vállamra a bal kezét pedig a bal lapockámra és abban a pillanatban egy  a mellkasomnál vastagabb fénysugár ment az Isten trónja felé. A feleségemmel kapcsolatban is volt látásom és arra fókuszáltam, 2015-ben kipukkant a gerincsérven és megműtöttek. A műtőorvos mondta másnap próbáljak járni , én meg éjfél után oda mentem az ablakhoz mivel nem volt fájdalom el kezdtem hálálkodni a hódolattól a imádatig mindent mondtam ami eszembe jutott , el szomorodtam és hangosan mondtam Uram megint oda értem , mindent el mondtam de a hálaadás  vágya nem szűnik a szívemben. Most egy kis fénysugarat láttam felvillanni és enyhe nyomást éreztem a mellkasomon abban a pillanatban Isten Szelleme az elmémbe helyezte a János  jelenésből, Mikor a húszon négy vén ki száll a trónjából és leteszik a koronájukat Isten elé és leborulnak és imádják az örökkévalót. Azonnal meg értettem az imádat nem a száj hanem a test cselekedete és jöttek sorban az igék . Mózes mikor el ment Egyiptomba Izraeli  vénekhez és el mondta ki küldte és miért a vének azonnal arcra borultak és imádták Istent. Sok pogány uralkodó is meg követelte , hogy leboruljanak az uralkodók és a bálvány istenek ellőtt .De János mikor el ragadtatott és egy angyal előtt  leborult és az angyal fel emelte azzal a szóval, meglásd ne tedd szolga társad vagyok az Urban egyedül Istent imádd.. Az angyal beszéde szerint csak Istenek jár ki az  imádat, ha ismered Isten teremtő munkáját, szeretetét, kegyelmét, szentségét, stb-stb-stb, akkor nem lehet kérdés, hogy miért. Miért a test és nem a száj hatalmában van az imádat? Mert a száj csalárd, Jakab apostol által jelentetik ki a nyelv mely az ember szájában van gonoszság összességének  és fékezhetetlen gonosznak mondja és példákkal alá is támassza. Fel merül a kérdés Isten a gonosztól várja vagy kapja az imádatot,sok keresztény el jutott ezen ismeretre de mégsem gyakorolja nyilvánosan meg mintha ciki lenne. Nem keresztény vallásokban kötelezően rendtartás szerűen le borulnak a bálványistenek ellőtt, mi meg az élő Isten által szabott de nem kényszerített imádatot nem vagy nem úgy gyakoroljuk. Tisztában vagyok azzal , hogy Isten meg ismerésének a függvénye és amennyire ismerjük olyan mértékben jutunk előbbre a tisztelet adásba. Hiszen a százas zsoltárban el mondja „ menyetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaira dicséretekkel” a hálaadás az mikor jóságát, szeretetét, irgalmasságát, megtartó kegyelmét és minden csoda dolgait meg tapasztaljuk akkor a köszönet egy mélyebb és tisztább formájával fejezzük ki , mely az érzelmi  szinten alakul ki. A dicséret viszont tudatosan meg tervezett hangszeres ének által nyilvánul meg mely Isten minden munkáját hivatott fel magasztalni és a hívő ember viszonyulását fejezi ki Isten iránt, amely történhet hálaadás okán is. Az imádat belsőséges ,meghitt, teljes meggyőződésen alapuló kapcsolat mely alázatot és teljes alá vetettséget fejez ki. Én ma is tanulom az imádatot hiszen az imádatnak beszéd nélkülinek kéne lennie  de a gondolatomat nem tudom meg zabolázni, közben őszintén vágyom az igazi imádatra. Isten a 103-as zsoltárt mutatta meg mikor Dávid mondja áldjad én lelkem az Urat és ne feledkezzél meg minden jó cselekedetéről. Ennek okán mikor leborulok Isten elé, akkor Isten teremtő munkájáról Jézus Krisztus áldozatáról és a Szent Szellem csodálatos szolgálatáról próbálok gondolkodni és közben nyelveken imádkozom, mert meg van írva szükség szellemben és igazságban imádni az urat a megtért keresztény embernek a szelleme melybe a Szentszellem vett lakozást csak az által lett szent és igaz és így válhat igazi imádóvá. Biztos vagyok bene, hogy a Szentszellem ebbe a dologban is segít, oktat és vezet, nekünk csak őszinte vágynak kel lenni a szívünkben az Istennek dicséretébe való növekedésre. Szeretném ha látnátok , Isten dicsőségben lakozik, a Kérubok, Szeráfok a dicsőítéssel, a Lelkes álatok a magasztalással a huszonnégy vén pedig az imádattal szolgálnak Isten trónja előtt ezek mellett a menyei kar ének az angyalok sokasága , a mártírok bizonyságai a szentek buzgóságos könyörgései  mind Isten fel magasztalásán munkálkodnak. Fel merült bennem a kérdés miért? Istenek szüksége van mind ezekre? Isten egoista?Ekkor Isten szelleme ki jelentette kegyelemből ezek mennek Isten elé, de mi jön ki Isten trónjától és Istenből? Isten trónjától élő vizek folyamai és drága kövek jönnek ki, az Istenből viszont szeretet, jóság,irgalom, és minden jó és harmónia jön ki. Mi emberek leg inkább a harmóniát zenei kifejezés ként ismerjük de Isten a teremtés alap kövének szánta hiszen ott van a mikró és makró világban minden élő lényben de ott van az ember lelkében és a szellemében is. Fel hívta a figyelmemet arra, hogy csak az jöhet ki mindenkiből ami bene van, és erre az emberi szívet tette példának , ha a szívedbe be engeded a haragot, rossz és gonosz dolgokat akkor az jön ki a szádon vagy  az jelenik meg a cselekedetedben. Viszont a szeretetre is igaz ha szeretetet engeded be a szívedbe akkor a szeretet Urát is be engeded Ő pedig azt műveli , hogy a szádból nem csak szeretet, jóság, hűség de az élő vizek folyama is ki árad.  Lásad Isten dicsőítése minden élőlényt szolgálja, hiszen a szeretet szeretetet, a jóság jóságot generál . Hála adás közepette kérem Isten Szellemét, hogy sok keresztény testvéremmel együtt teljesedjünk ki az élő Isten imádatában,be töltvén az  ember teremtésének célját. Sok minden kavarog a fejembe de most csak röviden szeretem volna reflektálni  az őszinte imádat hiányára a gyülekezetekbe . Szeretném fent tartani a változtatás és a ki egészítés jogát hiszen én is folyamatosan tanulok 

 Kegyelem nektek.                                                                                                                             Közel az Úr.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.