Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isteni gyógyítás

  Isteni gyógyítás.

 

Teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni bibliai példákon keresztül, hogy Isten ma is képes és akar is gyógyítani.

Isten azt jelenti ki magáról, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Istenben még a változás árnyéka sem található. Az  ószövetségben  a pusztai vándorláskor a rézkígyó által mutatta be először kegyelemből való gyógyító hatalmát. Amikor valakit megmart a kígyó, elég volt ránéznie a réz kígyóra és meggyógyult. A törvény bölcsőjénél, amikor a cselekedet által voltak megítélve, már ekkor bemutatta a kegyelmét is, mivel semmilyen praktikát nem kellet tenni, csak hinni kellett és ránézni a kígyóra.

Lásd meg, hogy ez a megváltó Istenünknek az előképe hiszen hinni kell és ránézni az áldozatra: azt kell hinni, hogy helyetted és miattad történt az áldozat a kereszten. Ésaiás próféta által mondja az Ige, hogy fájdalmainkat Ő viselte, betegségünket Ő hordozta.  Neked semmilyen praktikát nem kell csinálnod csak hittel elfogadnod  a gyógyulást kegyelemből. Mivel nem kell sem megdolgoznod, sem kiérdemelned, ez így a kegyelem azaz az örömhír. Ez az evangélium, melynek jelentése a görögben olyan örömhír, mely határos a lehetetlennel, de igaz!

A gyógyulás nincs feltételhez kötve. Vedd észre: „Aki kér az kap, aki keres az talál, a zörgetőnek pedig megnyittatik”. Tehát nem kell átúszni a Balatont, se megmásznod a Kékestetőt, csupán és kizárólag kérni kell. Bontsuk ki két mondat erejéig a teljes fenti igét: aki kér az kap - azért nincs feltétel, hogy tapasztald meg, ismerd meg, mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme. Hogyan gyógyít? Kegyelemből. Meddig? Örökké. Ma is? IGEN! Merd megtapasztalni. Amikor viszont kaptál azaz meg tapasztaltad a szeretetéből való gyógyulást, szabadulást, vagy más probléma megoldását akkor viszont elvárja, hogy keresd, azért biztat „aki keres az talál„. Légy egészen biztos, ha őszinte szívvel keresed megtalálod és elkezdi a Szent Szellem feltárni az Isten szeretetét és Jézus Krisztus áldozatának fontosságát, értelmét és célját. Megtapasztalás, tanítás vagy evangélium olvasása által hitre jutsz. Ekkor már van bátorságod zörgetni. Tudjad a zörgetés az nem sunnyogás vagy halk kopogás hanem erőteljes cselekedet „Erőszakosoké a mennyek országa”. Azt is vedd észre, hogy itt is reménység ígéretével fordul hozzád „a zörgetőnek pedig megnyittatik”. Isten igaz és hű, hogy mindezeket mindenkor megcselekedje.

Istennek mi a célja a máig tartó kegyelmének kiáradásával? Miért gyógyít ma is? Isten nem várja el a mai embertől sem, hogy vakon higgyen és bízzon az ő szeretetében, jóságában, hűségében,hosszútűrésében és máig tartó kegyelmében, hanem jelekkel és csodákkal megy az ember elé. Magyarul az Isten a teremtés Ura bemutatkozik neked. Nem ver, nem kárhoztat, de nem is betegít meg, hanem gyógyít, szabadit és vigasztal. Az ember keményszívűsége és az ördög hitetése okozza a tévelygéseket, amelyek Istent az ószövetségi viselkedése alapján mutatják be. Istennek pedig az alaptermészete a szeretet és a kegyelem. Lásd Káint a testvérgyilkost a félelme miatt elpecsételte, nehogy megöljék. A törvény ellőtt az ember azt csinált, amit akart, ennek következménye volt az özönvíz. Isten azért adta a törvényt, hogy felerősödjön a bűn, az ember vegye észre, hogy bűnös természettel lehetetlen az emberiségnek megmaradni. Ezért Isten a mi megtartásunkért új szövetséget tett az ember elé, amely a Jézus Krisztus áldozatán keresztül, hit által, kegyelemből érhető el. Ezért mondja Jézus Krisztus „Én vagyok az út, az igazság, az élet, csak én általam lehet menni az Atyához.” Az új szövetség már nem az ember cselekedetén múlik hanem a megváltóban vettet hit által. Lásd a hitetlen és az Istentelen ember sincs el vetve csupáncsak kérni kell.

Minek és kinek szól az az ige, amely azt mondja „Kértek, de nem kaptok, mert nem jól kértek”. Azt gondoltam, hogy csak a hívőknek és a tanítványoknak szól, hiszen aki nem ismeri Istent hogyan tudná miképp kérjen. Éppen ez a dolog lényege. Mi keresztények sem tudunk kérni. Ne botránkozzál meg, de tudom miről beszélek nem egy imát hallottam és mondtam magam is Istenem add ezt, tedd meg azt, gyógyíts meg, szabadíts meg. Isten pedig mindent már oda adott Jézus Krisztus halála által. A Názáreti Úr Jézus mondja mindent az én nevembe kérjetek. A másik feltétel, hogy semmit ne kételkedjetek ezt a tanítványoknak mondja akik már ismerik és követik. A pogányok esetében az érvényes, amit azok az emberek tettek akik hallották Jézus csodadolgait és odamentek hozzá, hogy  gyógyítsa meg őket (hallották és reménykedtek, hallották és mentek.) Tehát ezeknek az embereknek a reménység volt az az erő ami miatt mentek. Kipróbálták, működött és hittek. Hitték az Istentől való mivoltát. Azért mondom mivoltát mert akkor még sokan a próféták közül valónak gondolták és dicsérték az Istent. Ma is így kellene történnie mert Jézus a gyógyítás szolgálatát a tanítványokra bízta. Márk evangélium végén kijelenti, hogy akik hisznek, azokat ilyen jelek követik: betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak stb-stb.

Kik a tanítványok? Aki keresi, megismeri, befogadja és követi Jézust. Akinek kijelentetik, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, ezt szájával megvallja és megtér, azaz az evilági hiábavalóságtól elfordul és odafordul az Istenhez. Ennek okán a Szent Szellem megkereszteli a Jézus Krisztusba, azaz akik nyelveken szólnak vagy más kegyelmi ajándék részesei. Jézus, amikor kiküldte a tizenkettőt és a hetven tanítványt hatalmat adott nékik a gyógyításra és az ártó szellemek kiűzésére. Amikor viszont ki áradt pünkösdkor a Szentszellem és akik egybegyűlve maradtak, vagyis engedelmeskedtek Jézusnak. Engedelmesség okán közel százhúszan voltak összegyűlve a felházban. Azok közül mindenkit megkeresztelt a Szent Szellem és beteltek isteni erővel. így lehetséges ma is az Isteni gyógyítás a tanítványok által. Nagyon sok keresztény meg van keresztelve Szent Szellem által, de nem gyakorolják a gyógyító szolgálatot, hanem koptatják a gyülekezeti padot, ami igen jó és hasznos, hiszen a hit hallásból van Isten igéjének hallgatása által. Ismét Görög nyelvre hivatkozok, annál az egyszerű oknál fogva, mert az új szövetség Görög nyelven íródott. Jó és hasznos ha módunk van rá utánajárni, hogy az eredeti írásban hogyan szerepel. Itt ugyanis a hallgatni szó folyamatos jelen időben van írva, ami folyamatos az-az többszöri hallgatást jelent addig mindenképpen míg hitre nem jut. Mikor viszont hitre jut akkor már tanítvány és ha tanítvány akkor viszont engedelmeskedni kell. Jézus pedig azt mondja: menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Ha nem mentek, akkor a világ hogyan ismeri meg Isten valódi természetét, jóságát, kegyelmét, irgalmasságát, hosszútűrését, szeretetét és szentségét ami minden jóságának a maximuma. Jézus a megváltó Istenünk keményebben fogalmaz. Mikor a tanítványai oda mentek hozzá és mondták Uram- Uram van egy ember, ki a te nevedben gyógyít és nem követ téged mi pedig eltiltottuk. Jézus pedig azt mondta: ne tiltsátok el mert aki nincs ellenük az velünk van, mi azt jelenti aki sikeresen forgolódik Isten munkájában az Isten ügyét viszi előre. A folytatásban következik azonban az a rész, mely azokra a keresztényekre vonatkozik, akik gyűjthetnének, de nem teszik: „aki nem gyűjt velünk az tékozol”. Mert ha valaki tanítvány, annak bizony engedelmeskedni kellene. Jézus azt parancsolja menjetek a föld végső határáig és tegyétek tanítványokká a népeket , hirdessétek az Isten országát és ezt megtéve ilyen és ilyen jelek követnek (Márk evangélium) Többek között betegekre vetitek kezeteket és meggyógyulnak. Hallod? Meggyógyulnak. Nem te gyógyítod meg, nem a te felelőséged, nem a te erőd, nem a te hatalmad hanem a te engedelmességed szabadítja fel az isteni erőt.

Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, ha Isten velünk kicsoda ellenünk. Ha te megteszed a te részedet akkor Isten is megteszi az Ő részét. Ő pedig mindenható, szerető, hűséges, gyógyító, szabadító és vigasztaló. Ámen.

Ne kárhoztasd magad mert ez is kegyelmi ajándék ha nincs a szívedben őszinte vágy akkor Isten nem fogja rád erőltetni semmit mert annyi fajta kegyelmi ajándék van és bár melynek a birtokában vagy légy boldog és hűséges a szolgálatba és ha történetesen se keresztséged se el hívásod nincsen, de megtértél és megváltó Istened Jézus akkor már biztos lehetsz, hogy az üdvösséged meg van és Isten gyermeke és Jézus Krisztus örökös társa vagy, te is segíthetsz a szolgálat tevőnek, módod és képességed szerint csak az a fontos, hogy ne kényszerből legyen a segítség, abban biztos lehetsz amely szolgálatot támogatod ugyan abból lesz jutalmad. Szeretném azokat a nem keresztény embereket meg szólítani , hogy bátorságosan keressék és kérjék azokat a tanítványokat akik rendelkeznek Szentszellem keresztséggel, hogy imádkozzanak betegségek fájdalmak és minden féle lelki problémák ellen, mert ha a fogadó oldalon akármilyen kicsi hit is található vagy csak remény akkor már biztos a kegyelem kiáradása. Ismét mondom nem a tanítvány képessége vagy hatalma hanem Isten könyörületességéből fakadó kegyelme működik Jézus neve által. Emlékezzél Jézus idejében is így történt hallották reménykedtek és mentek . Jézus többször utal rá, „Legyen a te hited szerint, ha hiheted, hogy én meg tehetem minden lehetséges a hívőnek,nagy a te hited asszony meny el meg gyógyult a te lányod, Izraelben sem találtam ilyen hitet és meg , gyógyította a százados szolgályát”. Lásad a reménykedő hit menyire fontos, a vér folyásos asszony Jézus tudta és bele egyezése nélkül vette el a gyógyulást, ő is hallott felőle és ment , többet e témáról a gyógyító igék vizsgálatánál fejtem ki.  Viszont a hitetlenség teljesen ki zárja a gyógyulást, hiszen Isten Pál apostol által többször ki fejti  HIT által KEGYELEMBŐL van az üdvösség, gyógyulás ,szabadítás és minden kegyelmi ajándék, Jézus Krisztus soha senkit sem utasított el, lehetet parázna vagy csaló de a kereszten a lázadó gyilkost sem utasította el , lásd a lázadás is halálos bűn volt a ó szövetség idején tehát ha neked félelmeid vannak, hogy ezt már nem bocsássa meg akkor örömmel közlöm veled nem tudsz olyan mélyre süllyedni a bűnbe, hogy ne szabadítana ki. Nem a bűn a probléma hanem a hitetlenség, „ ami nincs hitből bűn az” ha a szívedben reménykedsz és remény szerint cselekszel akkor már egy lábbal a hit útján vagy. Mind azok kik hittel fordultak hozzá azokkal irgalmasságot cselekedet, az irgalmasság a kegyelem belsőséges meg nyilvánulása, hiszen a kegyelem lehet törvény és rendelet alapján de az irgalmasság csak szeretet, felülmúlhatatlan szeretet személyes indíttatásból történhet meg. Tamás tizenkettő tanítvány közül a aki sok csodát látott és tapasztalt sőt mikor az öt ezer embert meg vendégelte Jézus akkor a tanítványok kezében szaporodott meg a kenyér és a hal, ennek ellenére mikor a többi tanítvány mondta,hogy látták az Urat fel támadni Tamás kategorikusan ki jelentette ő semmi képen nem hiszi el addig míg nem dugja az ujját a sebébe és nem bocsássa a kezét az oldalába. Ezen hitetlenség okán sem fedte meg Tamást hanem azt mondta neki dugd a te újadat az én sebeimbe és bocsásd a te kezedet az oldalamba, ne legyél hitetlen hanem hívő. Boldog vagy Tamás mert láttál és hittél de boldogabbak akik nem látnak és hisznek, lásd meg ha hasonlatosan viszonyulsz Istenhez mint Tamás de reménykedve ki próbálod Istennek szeretetből fakadó kegyelmét meg fogod tapasztalni a gyógyulást ,szabadulást és minden jóságát. Amikor meg tapasztalod az-az meg gyógyít vagy el múlik a fájdalom vagy valamilyen szenvedélytől szabadit meg, akkor már nem mondhatod ,hogy nincs nem létezik bizony akkor már abba a helyzetbe kerültél mint Tamás az-az meg tapasztaltad. Tamás hittel válaszolt rá hiszen azt mondta én Uram és én Istenem. Több mint száz emberért imádkoztam és kilencven öt százalékban láttam a gyógyulást , őszintén mondom mikor nekem köszönik meg a gyógyulást vagy más csodát egyszerre érzem a fájdalmat és a bosszúságot hiszen nem én művelem hanem a Názáreti Ur Jézus Krisztus NEVE. Isten el várja ha meg tapasztaltad akkor keressed és reálisan számolj vele Ő szeretne veled közösséget , amelyben minden áldásával meg akar ajándékozni. Isten szereti ha ígérettel vagy fogadással mész elé  de vigyáz ne ígérj és ne fogadj ha nem tudod vagy nem akarod be tartani, Isten nem ember, hogy be csapjad hiszen Isten a szíveket vizsgálja. Mikor ki mentem a konyhába meg halni azt a fogadást tettem ha meg élem a reggelt akkor  befogadom Krisztust mint meg váltót úgy tettem, másnap már volt bátorságom azt mondani, Uram az én testem a te templomod ha jónak látod akkor építsd fel és jónak látta és hét fajta betegségből gyógyított meg. Ezt követően azt fogadtam , el olvasom a bibliát azzal a céllal, hogy meg ismerjem ezt a csodálatos hatalmat amely meg gyógyított el olvastam nem tudom hányszor és nem ismertem meg nem adtam fel és olthatatlan vágyam a meg ismerésre nem szűnt, erre Isten úgy döntött, hogy kegyelemből be írja az evangélium igazságát a szívembe ezt úgy képzeld el, hogy a szolgálók mikor mondták az igéket az ige fel idéződött az elmémbe és ha a magyarázat eltért a evangélium igazságától akkor a Szentszellem azonnal jelezte az is igaz, hogy sohasem tudtam kezelni ezt a helyzetet . Dicsőség Istennek össze függésében engedi látni sok igét ,ami kérdés fel merül bennem azt csak tőle kérdezem meg és minden esetbe ki jelenti kegyelemből. Bárkivel beszélgetek minden esetbe mindig az a ige jön fel bennem ami éppen szükséges a hallgatónak. Két példát is had mondjak mert jó a kegyelemmel dicsekedni más részt, hogy nem a semmit írom. az egyik pásztor haza jött a pásztor találkozóról és el mondta tanácstalanok voltak a nemzetség táblázat okán vajon mi végre íródott, de abban meg egyeztek, hogy ennek ellenére el kel olvasni. Őszintén felkeltette az érdeklődésemet és Isten elé vittem azzal az egyszerű kérdéssel  Uram ni végre vannak a nemzetség táblázatok? Ő pedig ki jelentette kegyelemből figyeld meg az úgy mond isteneknek nincsenek teremtményei se népe én pedig a mindenségnek a teremtője vagyok, a teremtett világ értelmes vizsgálata, a nemzetség táblázat, a biblia, az ember lelkiismerete, és a sok-sok tanúbizonyságok de a jelek és csodák rólam tesznek bizonyságot, mind azt támasszák alá ,hogy ÉN VAGYO és NINCS más ISTEN. A gyógyítás tárgy körében hallgattam egy tanítást és a tanító azt mondta a Bethesda tavánál meg gyógyított embernek aztán tényleg semmi hite nem volt, a Szentszellem abban a pillanatba rá tette a szívemre „Lehetetlen Istennek hit nélkül tetszeni” és azt is ki jelentette ez precedens ige ami azt jelenti adott tárgy körbe minden igére vonatkozik. Képzeljétek elolvastam az igét és gondolkodtam olvastam és gondolkodtam , többször meg tetem minden eredmény nélkül bele fáradtam és meg vallást tettem Uram tudom a te igéd az igazság de nem látom a te igazságodat. Olyan csodálatos mikor megszűntem erőlködni abban a pillanatban el kezdet vezetni, lásd ez az ember mozgás korlátozott volt mikor meg szólítottam te akarsz e meg gyógyulni arra azt felelte Uram nincs emberem mikor meg fodrozódik a víz, hogy be vigyen és mire oda érek akkor más ér be elébb az is lásd én mentem oda hozzá és én emberként is ismertem az ember gondolatát, hiszen a tanítványokat többször meg szólítottam mit tanakodtok magatokba , hogy nincs kenyér vagy a rang kérdésénél. Azt is lásd mikor Júdás szívében az árulás megfogant én már tudtam . Ennek a mozgás korlátozott ember szívében is volt valami amiért oda mentem hozzá, hiszen annak ellenére  ki járt a tóhoz, hogy semmi esélye nem volt a gyógyulásra. Valami pluszban kellet reménykednie, vagy az angyal oda megy hozzá és meg érinti vagy más természet feletti dolog okán ment ki a tóhoz mikor tehette. Sokan voltak kik saját vagy a szolgák erejében bíztak de ez az ember csodára várt Isteni csodára . Szeretettel fel hívom a figyelmeteket minden esetben a bibliának kel magyarázni a bibliát, az pedig csak és kizárólag a Szentszellem vezetésével lehetséges. Keresztelő János azt mondta el közelgett az Isten királysága (országa) Jézus pedig a szolgálata során azt mondta el érkezett a Isten királysága és ő be is mutatta szóval és tettel, Isten szeretetét és kegyelmét hirdette de a törvényt maradéktalanul be töltötte úgy ,hogy közben gyógyított, szabadított hirdette az Isten kedves esztendejét. Ma a tanítványoknak is ugyanez a feladatuk, ahogyan Jézus engedelmes volt az Atyának ugyan úgy nekünk tanítványoknak is engedelmeskednünk kell a mesterünknek azért, hogy az Isten kedves esztendeje ne legyen hiába való senki életébe hiszen Jézus minden emberért meg halt el végezte a tökéletes helyettesítő áldozatot. az Ő áldozata által árad ki a kegyelem amit hit által lehet el venni. Ezen be vezető után sorra vesszük a bibliai gyógyításokat, hogy értsd meg „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő, egy szülött fiát adta , hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen hanem örök élete legyen.” Figyeld és lás azért kellett az egyetlen egyet a szeretettet fel áldozni mert mi emberek menthetetlenek voltunk a bűneink miatt, ne gondoljátok csak Jézusnak volt nehéz hiszen egy szerető atya fájdalma se kifejezhető, micsoda szeretetnek kellet leni irányukba, ha ezt az áldozatot meghozza. Jézus akin végre lett hajtva az ítélet úgy jött a földre, hogy az Atya akaratát, szeretetét, meg tartó kegyelmét meg tartsa és be mutassa az emberek meg mentését kín halál árán is elvégezze.  Vésd a szívedbe ezt az igét hiszen ez az életed, Vedd az eszedbe Isten részéről minden jó elvégzett tény ámen, mondom minden JÓ mert”Isten jó örökké való az ő kegyelme és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége”     

                                                    Közel az Úr.

 

             Jézus Krisztus és a tanítványok gyógyításának egyenkénti be mutatása-

Fel hívták a figyelmemet az első elő fordulási törvényszerűségre ami azt jelenti, hogy mikor először fordul elő valami a bibliában annak meghatározó jelentősége van . Teljesen egyet értek vele és így közelítsük meg ezen témát. Máté 4-23,24,25.Ezen szolgálat akkor kezdődött mikor meg keresztelkedett a Jordánba és galamb formájában rá szállott a Szentszellem és meg nyugodott rajta, és a pusztai kísértés után pedig meg tért a Szentszellem erejével- A Szentszellem az-az Istenség cselekvő erejével kezdte el a gyógyító szolgálatot , mivel ki üresítette magát Isteni mivoltából és hasonlatos lett az

emberhez, ezért volt szüksége a Szentszellem ki áradására . Tanítványokat választott, szerte járt és tanított az ő zsinagógájukban , lássad a tanítás majdnem minden esetben meg előzte a gyógyító szolgálatot. A tanítás tárgya minden esetben az Isten országának evangéliumának hirdetése az-az öröm hír hirdetése és be mutatása gyógyítás és szabadítás által. Itt először fel sorolja a szolgálatok helyeit annál az egyszerű okból, hogy lássák, hogy Ő Izraelhez küldetett első sorban, pedig Siriában is el terjedt a híre, Másrészt pedig fel soroltatnak a betegségek és nyavalyák, azért mert minden esetben személyként kezelte a betegségeket Ő látta az elő idéző szellemet és minden esetbe a hatékony volt a gyógyító vagy szabadító szolgálata. Lásad későbbi igékben a fel sorolás helyet minden betegséget és erőtlenséget egyenként említenek kevés kivétellel azért, hogy egyrészt tudjuk kihez szóljunk más részt hogyan szóljunk. Minden élet helyzet minden beszéde és minden tette példa  Nem megengedett a partizán akció az-az nem követhetjük a saját elgondolásainkat, emlékeztek engedelmesség mindenbe és mindenkor. Sokan követik a tanítás véget is hiszen  nem a meg szokott módon hirdette az evangéliumot . A követés szóra hívnám fel a figyelmet, ami azt jelenti, hogy egyik helyről a másikra mentek kizárólag azért mert több alkalommal szerették volna hallgatni. A folyamatos hallgatás teszi lehetővé a hitet. Isteni példa mikor az ember megnézi saját ábrázatát a tükörbe elmegy és el felejti. Hasonlatos a ige hallgatása is ha egyszer hallod el felejted, a magvető példázatában pedig az út félre eset magról beszél amelyet madarak el ragadnak az-az ördög kiragadja a hitet az ember szívéből ha csak egyszer hallja. Ezen igék be mutatják Jézus hajlandóságát mivel szerte jár és nem várja, hogy hozzá menjenek. Jóságát hiszen senkit sem utasít el . és Isteni hatalmát mert senki nem cselekedhet ilyet hanem ha Isten van vele. Továbbá be mutatja az emberek hozzá állását, az gondolom ha el olvasod az öt ezer ember megvendégeléséről szóló igét látni fogod olyanok is voltak akik három nap nem ettek csak, hogy halják. Ma is éhezik az emberek a jót a szeretettet de még a csodát is, rajtunk áll keresztényeken menyire vagyunk hitelesek és engedelmesek Istennek, minden más megadatik kegyelemből. Több mint két hónapja meg írtam ezen gondolatokat de valamilyen okból nem tudtam közölni kérdeztem az urat mi a baj vagy mi hiányzik belőle. tegnap álmomban kaptam egy igét a Mózes egy tizenhetet. Ábrahám és az Isten szövetségéről, amely okán megkérdeztem az urat erre hogy varjak gombot hiszen itt nincs szó a gyógyításról. Isten Szelleme ki jelentette kegyelemből, Ábrahám és Sára Isten által szabott idő végéhez közeledtek és a gyermek vállaláshoz nem volt meg a képességük, ráadásul Sára meddő volt ifjúságától kezdve, Isten pedig azt ígérte esztendőre gyermeke lesz Sárától, Istenek helyre kellet állítani Ábrahám nemző képességét Sárának meg a méhét, emlőjét és még Isten tudja mijét, hogy nemcsak meg foganni, meg szülni de felnevelni is képes legyen Izsákot. Lásd meg a helyre állítás annyira tökéletes volt, hogy Abimélek a Gérárnak királya Sárát egy kilencven éves nőt meg kívánt és el vette Ábrahámtól. Meg kérdezte Isten a gyógyítás nem helyre állítás e? Tud meg Isten tökéletes és a Ő helyre állítása is tökéletes, a helyre állítás magában foglalja a gyógyítást, a szabadítást de ha meg vígasztal az is helyre állítás a te lelkedben. Gondolj bele Isten aki  tökéletesen meg tervezte az embert előtte pedig mindent meg teremtett amire az embernek szüksége lehet, látta Isten az ember bukását és látta, hogy szükségünk van a helyreállításra ezért tökéletes tervet dolgozott ki a mi meg tartásunkra ami a kegyelem. Engedjetek meg egy szó képet: A kegyelmet Isten gyakorolja az igaz bíró a vádló viszont az ördög, az ügyvéd Jézus Krisztus aki teljes mértékben az Atya Isten szeretetében jár. Ez a igazságos és szerető ügyvéd látja, hogy a védence az ember menthetetlen ezért fel ajánl egy cserét miszerint Ő meg születik emberként és maradék nélkül be tölti a törvényt és utána mint tiszta és ártatlan oda adja az életét az emberért. Ekkor fel állt a vádló az ördög tudván, hogy egyetlen egy ember sem tudta betartani a törvény ezét bele ment a cserébe. Ez után fel állt az igaz bíró az Isten és azt mondta ugyan meg egyeztetek de az ember ki szuverén mint mi ezért nem kaphatják meg a kegyelmet mint ingyen cukorkát mert ,hogy ez nem ingyen van és sérülne az Én igazságom ezért aki elhiszi magára vonatkozóan, ítélet okán menthetetlen, és be hívja az életébe azt aki meg fizetet a bűneiért az meg menekül. Ezért az igaz bíró az Isten hit által adja a kegyelmet. Tudod e minden annyit ér amennyit fizetnek érte, gondold el a mindenség teremtője AZ ISTEN a leg drágábbat adta oda érettünk. Szeretteim Isten buzgón szerető és féltőn szerető és mindent oda adott Jézus Krisztusban, Isten nem tud félig szeretni Isten mindentől és mindékitől függetlenül szeret, ha el jutsz erre a felismerésre akkor nem akarsz bűnt el követni akkor már bízol benne és bátorságosan helyezed az életedet a kezébe és viszont akarod szeretni. Tud meg szeretett atyám fia ez a szeretet át ívvel az öröké valóságba. Mikor ismered fel neked is kegyelemre van szükséged, annál is inkább mivel minden ember bűn alá van rekesztve, hogy mindenkin könyörüljön. Emlékez aki kér az kap,arra is emlékez Jézus mikor látta a sok betegséget, kórt és lekötözöttséget minden esetben könyörületességre indult, lásd a két vak az útfélen azt kiabálták „ Uram Dávidnak fia könyörülj rajtunk, a másik helyen Bartimeus azt kiabálta Jézus Dávidnak fia könyörülj rajtam. Lásad a két vak azért hívta Jézust Uramnak mer Zsidók voltak ellenben Bartimeus Római az-az pogány volt. Tehát a hívőknek Uramnak a világi embereknek pedig Jézusnak kell szólítani de a könyörületességen van a hangsúly, hiszen a könyörületességet kérve az ember alázatos feltételezi a szeretetet az együtt érzést és azt is el ismeri, hogy ő maga nem képes meg szabadulni se meg gyógyulni, szeretteim aki kér az kap. Végezetül szükségesnek tartom le írni az Isteni szolgálatokban nagyon sok és csodálatos szolgálatok vannak és a legkisebb is csodálatos és mindnyájan eszközök vagyunk Isten kezében. Ebből adódik mindenkit úgy és annyira használ Isten amennyire oda szánjuk magunkat, senki nem veheti a bátorságot, hogy másik ember szolgálatát le nézze vagy kritizálja anélkül, hogy nem vetné össze a szentírással. Magam részéről határtalan öröm jár át mikor látom, hallom és tapasztalom az Isten gazdag áldásának ki áradását,gyógyítás, tanítás, dicsőítés, böjt szolgálat, közbenjárás szolgálata, ima szolgálata és megannyi szolgálat által. Meg ragadok minden alkalmat, hogy más gyógyító szolgálatát meg vizsgáljam kizárólag azt keresve hogyan és mitől szabadul fel Isten gyógyító ereje, láttam olyan esetet mikor az imádatközben áradt ki a gyógyulás , van aki a dicsőítés által szabadítja fel a gyógyító kegyelmet, mások egyszerűen parancsolnak a betegségeknek, vannak gyülekezetek akiknél a gyülekezeti tagok egy akarattal vágyakoznak a gyógyulásért és így árad ki a kegyelem, vannak olyan esetek is amikor az egyén hite szabadítja fel a gyógyító kenetet, rengeteg féleképpen nyilvánul meg Isten gyógyító kenete de minden szolgálónak kel lennie hitnek és Istennel egy belsőséges kapcsolatnak. Sokszor a legegyszerűbb emberek által jelent ki Isten csodálatos dolgokat. . Egy példával szeretném be fejezni: A falunkba volt két idős néni anya és a lánya a faluban az a hír járta felőlük, hogy teljesen kattantak és nem is lehet őket látni,egy kőműves ismerősöm a katonaságnál el mesélte mikor az ólat javította náluk többször benézett az ablakon és mindig az asztalnál látta őket ülni. ezek hallatára el szomorodtam mert a nagy mamámnak az unoka testvéréről  és annak a lányáról volt szó ekkor Isten el vitt állomban a két néni ablaka alá be néztem és nem két idős nénit láttam hanem két harcost teljes bőr vértezetben és mind kettőknek a kardjuk jobb kezük felől az asztalon volt, ima harc nem látványos de Istennel járás el engedhetetlen ezköze. Szeretett testvéreim és mindenki más tudjátok meg, Isten mindékit meg akar gyógyítani, szeretném és kívánom Istentől , hogy ezen írás is hozzá segítsen Isten kegyelmének ki áradásához. Ebben szeretnék eszköz lenni Isten kezében és imádkozni betegségek, fájdalmak, erőtlenségek, lekötözöttségek és más problémák ellen. Minden Isteni áldásért, gyógyulásért szabadulásért, vigasztalásért, helyre állításért és gyarapodásért. Szegény és ellesett emberek is hívjanak mindenkit vissza hívok. telefon számom 06202684049 Aki kér az mind kap, ingyen hiszen ingyen kaptuk és ingyen is adjuk ez az Isteni parancs. Annyit kérek tőled bárki is vagy reménykedjél Istenbe és az Ő kegyelmébe és vésd az eszedbe Övé minden dicsőség és csak néki köszönd meg nekem elég az Ő kegyelme ámen Közel az Úr.

Kegyelem néktek.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

4027 Debrecen viola u. 6 3/13

(Lovas Erzsébet, 2020.07.16 17:37)

Isten Áldjon! Én is hiszek a gyógyulásban, mert ez együtt jár az üdvösséggel, sőt azt is tudom a Szent Szellem által, hogy mindezt kegyelemből kaptuk. Sajnos a lányom nem akarja az imát,mert ő a saját hite által akar felépülni. De átadom a honlapot és telefonszámot a gyülekezetben, akinek nagy szüksége van a gyógyulásra!