Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Karácsonyi üzenet

 

A Földre született a szeretet, maga Krisztus, az élő Isten fia. Kiüresítette magát isteni mivoltából, vett szolgai alakot és megszületett, mint ember. Mikor ember lett megalázta magát Isten előtt, mégpedig a keresztfának haláláig. A próféták jó előre hirdették, hogy van szabadító. A zsidó nép várta a Messiást. Több, mint 2000 évvel ezelőtt pedig megtörtént, megszületett, és nevezték Immánuelnek, minek a jelentése: „Velünk az Isten”. Ez Isten hajlandóságát vetíti előre az emberiség megmentésére. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy akik hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen”, és átmenjen a halálból az életbe.

Hit által kegyelemből van az üdvösség, amit úgy kaptunk, hogy meg sem érdemeltük. Mikor az ember a legnagyobb gonoszságot követte el Isten azt gondolta javunkra fordítani.

Az Atya Isten kimondta, hogy Ő a világegyetemet szeretet által tartja meg, pedig akkor már látta az emberiség gonoszságát, azt is tudta, hogy az ember az ördög csapdájába esik. Az sem volt előtte rejtve, hogy az ember saját maga erejéből képtelen kiszabadulni, ezért olyat talált ki, hogy az ember jósága és cselekedete se számítasson be az ő sorsának alakulásába. Kizárólag a kegyelem hit által.

A 21. században, amikor a tudomány Isten munkáját próbálja utánozni, az ismeret-áramlás az interneten keresztül hihetetlen mértékben felgyorsult, ennek ellenére az ördög ugyanúgy el tudja az emberiség nagyobb részét hitetni.

Ezen dolgok ismeretében Isten elküldte Őt, Krisztus pedig vállalta az emberiség megmentésére való áldozat bemutatását.

A vallásoskodó emberek elvárnák, hogy Jézust, a Krisztust Jézuskaként, egy gügyögő csecsemőként mutassam be. De Ő A KRISZTUS, ISTEN FELKENTJE!!!

Azért kellett szűztől megszületnie, mert aki emberi indulatból született, az mind örökölte a bűn természetét. Jézusban viszont a bűnnek semmilyen formája sem volt, így mondhatja az írás, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt.

Ugyan csecsemőként aszzonytól született, de már tizenkét éves korában isteni öntudattal bírt, mikor az aggódó édesanyjának azt felelte, hogy: Nem tudjátok-e, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell forgolódnom? A kánai esküvőn pedig úgy változtatta borrá a vizet, hogy még nem nyugodott meg rajta a Szent Szellem. Amikor bemerítő János bemerítette a pusztából sem tért vissza a Szellem erejével, hanem az Isteni természete idézte elő ezen dolgokat.

Isteni természetéből fakadóan soha senkit nem vádolt, nem rótta fel a bűnét, pedig sok volt. Minden esetben tudta az emberek gondolatát, mikor pedig megfeszítették azt mondta: Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Ezen dolgokat felfogni nehéz, megérteni pedig lehetetlen. Óemberi természetünk bármilyen sérelemre rúgni, vágni, harapni szeretne, indulat tör fel bennünk. Ő pedig a kereszten kínok és gyötrelmek között a lázadó gyilkosnak is szeretettel felelt: Előző percekben gyalázta, majd magába szállva megintve társát, Jézushoz fordult azzal a kéréssel, hogy emlékezzen meg róla az Úr az Ő országában. Jézus nem hivatkozott sem az ő fájdalmára, sem az ártatlanságára, hanem ott is abban az állapotában is könyörületességre indult és azt válaszolta, hogy meglásd, ma együtt leszünk a Paradicsomban.

Ha abban az állapotban vagy, hogy a dolgaid felől azt gondolod: ezt már biztos nem bocsájtja meg: Tévedsz. Hiszen ez a példa is azért íratott meg, hogy merd elhinni a kegyelem mindenkié. Egy feltétele van, vagyis kettő: merd kérni, s hittel elfogadni. A kereszten utolsó előtti szavával, mikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor az ő részéről minden feltételt biztosított az üdvösségünkért az Atya Isten pedig tökéletesnek ítélte az áldozatot. Innentől csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e, merjük-e megragadni az üdvösség szarvát.

Isten szeretetét ékes szavakkal is ki lehetne fejezni, de Isten Szelleme ma reggel azt helyezte a szívemre és az elmémbe, hogy mutassam be a rózsán és a fűszereken gondoskodó szeretetét. Az ember, kiben gyilkos indulat van, és meglát egy rózsát, megszagolja, és a rózsa látványa és illata által Isten lecsendesíti benne a gonosz indulatot. Isten a lelkünk és az elménk kölcsönhatását használja az érzékszerveinken keresztül, hogy formáljon bennünket az Ő hasonlatosságára. Csak az a kérdés, mennyire figyelünk Istenre. A fűszerekkel kapcsolatban pedig azt jelentette ki, hogy hiába lenne a fűszereknek sokasága, ha Ő nem teremtett volna orrot a szaglásra, és ízlelőbimbókat az ízek felfogására. Azért íratta előző írásomban, hogy a teremtésének oka és célja van. Célja az ember iránt való szeretetének kinyilvánítása, oka pedig az, hogy szeret minket, nincs más ok. Hiszen minden dolgot, amit Isten elkészített és odaadott szerető kegyelméből azért sem megfizetni, sem megdolgozni nem tudunk.

Akarom, hogy tudjátok mennyi minden van, amit Isten szeretete által ad, vagy adni akar. Nem akartam a karácsonyi üzeneten belül foglalkozni ezen témával, de Isten Szelleme így vezetett. A testi kapcsolatot tette a szeretet tárgyává, hiszen az állatoknál a testi kapcsolat, csak fajfenntartás céljából adatott, amiket az ösztöneik szabályoznak. Az embernek a fajfenntartásra és gyönyörszerzésre egyaránt szolgál a testi kapcsolat. Tudd meg, hogy amikor a gyönyör a csúcspontjához ér, akkor Isten a mennynek érzését plántálta beléd. Hahó, figyelsz? Úgy szeret, hogy az elkövetkező világ érzését sem tagadja meg tőled. Azt viszont elvárja, hogy házasságon belül gyakorold és törekedj a társad örömét előtérbe helyezni. Azért van megírva, hogy nem ura a férj az ő testének, hanem az ő felesége, de a feleség sem ura az ő testének, hanem az ő férje. Nem csoda-e az, hogy Isten ezt a kapcsolatot átok alá helyezte, ugyanis házasságban áldás, házasságon kívül átok.

Szeretteim! Sokatoknak a karácsony hangulatát a fenyőfa és a gyertyák illata a kivételes ételek, családi, és rokoni látogatások jelentik. De mennyi helyet foglal el a szívetekben mindezek teremtője? A fenyőfaállítás 450 éves német hagyomány, amely közel azonos korú a magyarországi reformációval. Isten, amikor Gedeont elhívta bírának az volt az első feladata, hogy lerontsa a berkeket, és több helyen parancsolja a bibliában, hogy „ne álljatok minden zöld fa alá”. Azt gondoljátok, hogy ez nem szól a mai embereknek. Szerető az Isten, de szerinted elnézi, hogy a teremtettet és nem a teremtőt imádod? János evangéliumában, amikor János leborul az angyal előtt és az angyal mondja neki: „meglásd ne tedd, szolgatársad vagyok az Úrban, egyedül Istent imádd”.

Karácsony tájt jó számba venni, hogy mi az Isten dolga, mi az emberé. Isten mit tett értem és én hogyan köszönhetem meg. Isten jósága mire indított engem? Isten áldása indított-e engem, hogy mások számára áldás legyek? Karácsonykor, ha könyörületességre indulok nincsen-e még 364 nap, amikor szegények alamizsna után vágynak? Ezer meg ezer kérdés van, amit feltehetsz magadnak. Csak arra kérlek, hogy légy őszinte, hiszen ennyivel tartozol ennek a csodálatos Istennek.

Nem lelkiismeret-furdalást szeretnék benned kelteni, hanem tudd meg, hogy Isten nem személyválogató, hanem csak annyit szeretném, hogy megérts, hogy a Názáreti megváltó Istenünk a legnyomorultabb és a legelesettebb emberért is meghalt, őket is szereti, és ha rajtad keresztül akarja megtartani eszköz leszel-e Isten kezében, vagy ellenállsz? Az ördög nevének egyik jelentése ellenálló. Szeretett atyámfiai, nekem Isten azt jelentette ki, az adakozással kapcsolatban, hogy: nyisd ki a kezed és teszek bele, csukd be és kiveszek belőle. Szeretettel javaslom megfontolásra.

Végezetül hálát adok Istennek, hogy leírhattam ezen dolgokat és Istentől áldott karácsonyt, megtérésre való szívet, irgalmat és kegyelmet neked és szeretteidnek. Jézus nevében gyógyulást, szabadulást, vígasztalást, és békességet, mert abban minden benne van.

Ékesítsétek fel a szíveteket jósággal, szeretettel, igazlelkűséggel, hajlandósággal, béketűréssel, alázattal, és mindenek előtt Isten szerinti Istentisztelettel. Ámen

Közel az Úr

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.